Biztonsagtechnika

A biztonságtechnika interdiszciplináris tudomány, mely a tulajdon és személy védelmével foglalkozik. A biztonság valamely személyek, szervezetek rendeltetésszerű működésüket veszélyeztető szándékos, jogellenes magatartások és az ezekkel szembeállított védelmi erőforrások összessége.

A komplex vagyonvédelem a mechanikai védelmen alapszik, melyet az élőerős őrzés-védelem egészít ki, akiknek a dolgát az elektronikus jelzőrendszer segíti. A védelem megtervezésekor a tulajdonos és a tervező törekszik az optimális védelmi szint elérésére, melynek alkalmazási szintje illeszkedik a védendő értékhez. A védelmet sohasem lehet 100%-an megvalósítani, a fennmaradó maradék kockázatot biztosítással lehet mérsékelni.

forrás: wikipedia.org

A mechanikai védelem területei

 • Kültéri vagyonvédelmi megoldások (árkok, töltések, kerítések, kapuk, sorompók, stb.)
 • Építmények szerkezet és behatolási pontjai (héjszerkezeti elemek, falak, födémek, padozatok, rácsok, redőnyök, nyílászárók, ajtók, ablakok, zárszerkezetek, zárak, lakatok, veretek, vasalatok, stb.)
 • Értéktároló eszközök (tűzálló szekrények, páncélszekrények, páncéltermek, széfek, stb.)
 • Személyek mechanikai védelme (lövedékálló mellények, testpáncélok, stb.)

Élőerős őrzés-védelem területei

 • Pontőrzés
 • Területőrzés
 • Kombinált őrzés
 • Járőrözés
 • Személyvédelem
 • Sportesemények és rendezvények biztosítása

Az elektronikus védelem területei

 • Tűzjelzés és oltástechnika
 • Betörésjelzés
 • Ipari videó rendszerek (korábban CCTV rendszerek)
 • Személy- és csomagvizsgáló berendezések
 • Áruvédelmi berendezések
 • Helymeghatározó rendszerek
 • Távfelügyeleti, átviteli rendszerek.
 • Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerek
 • Kaputelefon rendszerek