A telefon lehetővé teszi, hogy emberek egymással olyankor is tudjanak beszélgetést folytatni, amikor hallótávolságon kívül tartózkodnak. Ennek természetesen feltétele, hogy mindkét fél rendelkezzen olyan készülékkel, amely a telefonhálózathoz van csatlakoztatva. A telefon ma az élet egyik legalapvetőbb és legismertebb készüléke.

Emberi kommunikáció:

Tavkozlestechnika

Közvetlen kommunikáció mondatokkal: A két ember A és B. A mondatokat generál, amire B válaszol(hat).
Közvetett kommunikáció, ha távol vannak egymástól: A kommunikáció során megkülönböztetjük a valós utat és a virtuális utat. A virtuális úton A és B beszélgetése továbbra is úgy folyik, mintha egymás mellett lennének. A kommunikáció ténylegesen a valós úton keresztül zajlik. Ehhez a felhasználók egy távközlési szolgáltató (pl.: telefonhálózat) szolgalátatásait veszik igénybe. A szolgáltatóhoz a SAP-on (Service Access Point, szolgáltatás-elérési pont) keresztül csatalakoznak.

Gépi kommunikáció:

Magában álló rendszer esetén: Adott egyetlen rendszer és azon az OS segítségével kommunikálnak egymással a folyamatok. IPC (Inter Process Communication)
Egymással kommunikáló gépek esetén: A cél, hogy az A gépen futó X alkalmazási folyamat és a B gépen futó Y alkalmazási folyamat úgy tudjon kommunikálni, mintha a folyamatok ugyanazon a gépen futnának, vagyis a kommunikáció részelteiről ne kelljen tudnia egyik folyamatnak sem. Ennek érdekében A-t és B-t el kell látni egy, ezt lehetővé tévő kommunikációs hardver-szoftver együttessel (C folyamat). Ennek az egységnek a szolgáltatásait veszik igénybe a gépeken futó alkalmazási folyamatok. Ha X-nek kellenek Y adatai, X megkéri C-t, hogy hozzon létre kapcsolatot B-vel, annak érdekében, hogy kommunikálhasson Y-nal. X-nek és Y-nak nem kell tudni a részletekről.

Analógia:

Közvetlen kommunikáció mondatokkal ~ Magában álló rendszer
Közvetett kommunikáció ~ Egymással kommunikáló gépek

A felhasználók közötti kommunikáció virtuális és nem közvetlen. Ahhoz, hogy az alkalmazások kommunikálni tudjanak egymással, egy egységes felületre és egy kommunikációs alrendszerre van szükség, mely biztosítja a két kommunikáló fél között a kapcsolat kiépülését. A tényleges kommunikáció az adatátviteli hálózaton keresztül zajlik.