Felügyelet - Reagálás - Elhárítás

Vavisz Diszpecser 1920x1080

A szolgáltatás a lakásokban, családi házakban, egyéb objektumban működő riasztó berendezések jelzéseinek - riasztás jellegétől függően betörés, támadás, tűz, szabotázs, stb. jelzés- fogadását és ezekre történő intézkedésekkel kapcsolatos tevékenység.
Az adatok érkezhetnek vezetékes telefonvonalon, vagy GPRS összeköttetés révén, illetve ezek vegyes használatával. A vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok együttes alkalmazása jelentősen növeli a rendszerek biztonságát.
A diszpécser központban lévő munkatársaink 24 - órás szolgálatban figyelik az adatok beérkezését, és az esemény pillanatában intézkednek a tulajdonos vagy üzemeltető által meghatározott személyek kiértesítéséről („értesítéses szolgáltatás”), valamint az intézkedésre jogosult személy („kivonulásos élőerős szolgáltatás”) azonnali helyszínre irányításáról.

A távfelügyeleti járőrszolgálat elhelyezkedése optimálisan igazodik annak figyelembevételével, hogy a szerződésben vállalt kiérkezési időn belül történjen az intézkedés. A járőrszolgálatok emberei több éves gyakorlattal rendelkező, speciálisan távfelügyeletre kiképzett biztonsági emberek.

Statisztikák bizonyítják, hogy a távfelügyeletre bekapcsolt vagyonvédelmi rendszerek által felügyelt épületek, gépek, berendezések kevésbé válnak célpontjává betörőknek, mint azok az épületek, ahol egyáltalán nincs riasztó felszerelve, vagy a felszerelt berendezés csak helyi hangjelzést generál.

 

Távfelügyeleti szolgáltatásaink:

 • Vagyonvédelmi rendszerek riasztási és hibajelzéseinek felügyelete
 • Videó megfigyelő rendszerek felügyelete
 • Tűzjelző rendszerek tűz és hibajelzéseinek felügyelete
 • 24 órás kivonuló járőrszolgálat
 • OKF regisztrált tűzjelzés és átjelző központ
 • Hőmérséklet felügyelet (pl.: hűtőházak, fagyasztórendszerek)
 • Műszaki jelzések felügyelete (pl.: fázisfigyelés, állapotjelzések)
 • Járőrellenőrző rendszer

ALAPFOGALMAK:

Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Távfelügyeleti Rendszerek

„Akinek a kerékpár is jó, az nem fog repülőre szállni, csak azért mert az modernebb és gyorsabb.”

Cikkünkben a vagyonvédelmi biztonságtechnikai távfelügyeleti rendszerek műszaki jellemzőit és felhasználási területeit mutatjuk be.
Írásunk célja, hogy ismertessük a behatolás- és tűzvédelmi rendszerek különböző típusait és felhívjuk a figyelmet a professzionális rendszerekkel elérhető eredményekre.

BEVEZETÉS

Nyugodtan kijelenthető, hogy ma Magyarországon az objektum szintű vagyonvédelmi biztonságtechnika az esetek egy jelentős részében elérte a világszínvonalat. A mai magyar élvonalbeli biztonságtechnikai szakma ismeri és eredményesen felhasználja a legújabb fejlesztésű érzékelőeszközöket és jelzőközpontokat. Egy adott feladat megoldását többnyire csak a megbízó pénztárcája korlátozza.

Mik is ezek az élvonalbeli eszközök?

Behatolásvédelmi eszközök területén pl.: a mozgó személyek hőmérsékleti sugárzását kihasználó passzív infraérzékelők legkülönféle típusai, már az üveg karcolására is jelző akusztikus érzékelők, különféle radareszközök, digitális videomegfigyelő és képfeldolgozó berendezések, műholdas helymeghatározó készülékek, stb.

Tűzjelzés területén a legmodernebb intelligens füst, láng, hőérzékelők, melyek már a tűz keletkezése előtt képesek riasztójelzést adni.

Természetesen az érzékelők jeleinek fogadására és kiértékelésére manapság már kizárólag számítógépes központokat alkalmaznak. Ezek között az egyszerűbbek csak a riasztás tényét jelzik, a legbonyolultabbak (elsősorban nagy ipari objektumok esetén) már monitorokon térképes és szöveges információkat adnak a veszélyeztetett területről. Ezzel elősegítik a a gyors és szakszerű beavatkozást, mérsékelve a riasztási káreseményt.

De mit csináljon az, akinek nincs lehetősége arra, hogy értékeit 24 órás, technikai felszereléssel ellátott külön személyzettel őriztesse?

Mindenesetre olvassa tovább a cikket…

Avagy mi a megoldás, ha az embernek „Fene egye meg a más macskáját csak a mienk tartsa föl a farkát!" szemléletű szomszédai vannak?

Sokan azért nem szereltetnek riasztóberendezést lakásukba, üzletükbe, mert korábbi tapasztalataik alapján kétségeik vannak: Riasztás esetén ki és mikor fog cselekedni?

Megoldás a távfelügyelet!

 

Az elmúlt időszak szomorú és megdöbbentő esetei bebizonyították, hogy a korrekt helyszíni riasztási jelzések is csak akkor képes megelőzni a katasztrófát vagy bűncselekményt, ha a riasztás egy erre a célra felállított professzionális 24 órás készenléti szolgálatot adó diszpécser fogadóközpontba érkezik. A felügyelet munkatársai rövid időn belül segítséget tudnak nyújtani a fenyegetett helyzetbe került állampolgárnak, intézménynek.

Ahhoz, hogy áttekintést kaphassunk a távfelügyeleti rendszerekről elengedhetetlen néhány fogalommal megismerkednünk.

 

A TÁVFELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS MEGHATÁROZÁSOK ÉS HIEDELMEK

A kilencvenes évek elejétől kezdtek hazánkban elterjedni a biztonságtechnikai távfelügyeleti rendszerek.

Az alkalmazott rendszereket több szempont szerint lehet (és kell is!) csoportosítani. Röviden áttekintjük a legfontosabb szempontokat.

Mire használjuk a távfelügyeletet?

Felhasználás szerint az alábbiakat különböztetjük meg:

Behatolásvédelemi távfelügyeleti rendszer.

A leggyakrabban behatolásvédelmi távfelügyeletekkel találkozhatunk. A központ lehet egy őrző-védő cég telephelyén. A legfontosabb a 24 órás ügyelet, jellemzően 10-15 percen belüli helyszíni megjelenéssel.

Tűzvédelemi távfelügyeleti rendszer avagy „Incendium, ad arma!” („Tűz van fegyverbe !”)

A tűzvédelmi 24 órás távfelügyeleti központok, akik a katasztrófavédelem központját értesítik műszeres riasztás esetén. Szerencsére erre már van törvényi lehetőség.
De sokkal ritkábbak a tűzvédelmi távfelügyeletek, mint a behatolásvédelmi rendszerek.
Úgy látszik a lakosság, a cégek jobban tartanak a tulajdon elleni bűncselekményektől, mint a véletlen tűzesetektől.

Mi azt gondoljuk, hogy az integrált felhasználás (behatolásvédelem + tűzvédelem) vonzóvá tehető akár a lakosság, akár a közületek körében.

Egyéb távfelügyeleti rendszerek

Nagyobb gyártelepeken, pénzintézeteken, szállodákon és különleges biztonsági fokozatú helyeken gyakran alkalmaznak beléptetést és személyazonosítást távfelügyelő rendszereket.

Nagyon izgalmas jövő előtt áll a videotávfelügyelet. Jelenleg a mindenhol rendelkezésre álló telefonhálózat , vagy az internet sávszélessége már lehetővé teszi matematikai tömőrítő eljárásokkal (pl. JPEG) állóképek hatékony átvitelét, minőségtől függően.

Az integrált távfelügyeleti rendszer, nevéből adódóan, a fenti rendszerek közül legalább kettőt tartalmaz.

A korábban már említett behatolásvédelmi+tűzvédelmi rendszeren kívül a videofelügyeletet is lehet az előzőekkel integráltan alkalmazni.

Rádiós vagy vezetékes rendszer, esetleg füstjelekkel is lehetne?

Távfelügyeleti rendszereket kommunikáció típusa szerinti feloszthatjuk vezetéknélküli, vezetékes és az előbbiek kombinációjával működő rendszerekre. (Manapság ez a megfogalmazás már a GPS rendszerekre jobban igaz!)

A vezetéknélküli (Mobilkártya, vagy GPS) rendszer előnyei nyilvánvalók: könnyen telepíthető, mozgó objektumok (pl. autók) is védhetők vele. Ezek a jelenlegi gazdasági és műszaki kondíciók folyamatosan változnak, korszerűsödnek. Gondoljunk csak a telefónia esetében a GSM rendszerek páratlan térhódítására.

A vezetékes rendszerek tipikusan a telefonvonalak másodlagos kihasználásával működnek. Általában olcsóbbak, mint a rádiós rendszerek, de helyhez kötöttek és megfelelő szintű szabotázsvédelem megvalósítása jelenleg nem biztosítható olcsón az ország tetszőleges területén.

 

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy optimális paraméterek szerint működő távfelügyeleti rendszert az alábbi műszaki és biztonságtechnikai paraméterek jellemzik:

 • az információ nagymegbízhatóságú és gyors továbbítása • minél egyszerűbb rácsatlakozási lehetőség
 • kétirányú, szabotázsvédett kommunikáció • a Magyar Szabvány szerinti I. osztályú besorolás
 • az információ átvitelének alacsony költsége -jelzések késleltetése legfeljebb 20 s
 • szelektív információ továbbítás (multimaszter felügyelet) -hibák jelzésének késleltetése legfeljebb. 20 s
 • a védett objektumnak visszajelzést kell kapnia az adattovábbítás sikeréről -rendelkezésre állás 99.8% (havi rendelkezésre állás 98.5%)
 • minél nagyobb számú beköthető előfizető • jelzési biztonság szerinti S4 (rejtjelzés) osztály
 • gazdaságos üzemeltethetőség
 • legmagasabb szintű MABISZ minősítés

Az információ nagy megbízhatóságú és gyors továbbítása érdekében az előfizetői egységeknek folyamatos kapcsolatban kell állni a központal, vagy a kihelyezett fokozatban lévő gyűjtőberendezésekkel. A gyűjtőberendezések szintén folyamatosan kommunikálnak a rendszer alközpontjain keresztül a főközpontokkal. Így az előfizetőnél bekövetkező riasztási esemény haladéktalanul eljut a diszpécser képernyőjére. Ugyanez a folyamatos kapcsolat biztosítja azt is, hogy a kommunikátor megrongálása esetén a diszpécser azonnal értesüljön a szabotázsról.

Az intelligens szabotázs elleni védelmet a kommunikációk kétirányúsága és megfelelő rejtjelzése biztosítja.

Nagyon fontos, hogy az előfizetői oldal is érzékelje, ha megszünt a kommunikáció és ekkor a helyi un. csendes riasztási üzemmódból kapcsoljon át a helyi hangjelzésre.

DR. NAGY TAMÁS, MÁTHÉ JÓZSEF, LADÁNYI PÉTER, PATKÓ TAMÁS
[1] A jelenleg elérhető legmodernebb eszközökről nagyon jó áttekintést ad a Vagyonvédelmi Nagykönyv, Budapest, 1996.
[2] MSZ IEC 839-5:1994 Riasztórendszerek. 5. Rész: Riasztástovábbító rendszerek követelményei