A beléptető rendszer határozza meg, hogy ki jogosult a be illetve kilépésre.

Belepteto Rendszerek

A mechanikus zárakkal és a kulcsokkal egy adott időben vagy napszakon nem korlátozható a be és kilépés. A mechanikus zárak nem adnak nyilvántartást a kulcs használatáról, körülményes velük megoldani a használat jogosságát is. A kulcsok könnyen másolhatók, vagy átadhatók egy illetéktelen személy részére. Ha egy mechanikus kulcs elveszett, vagy a kulcs birtokosa már nem jogosult a védett területre való belépésre, a zárakat le kell cserélni.

A beléptető rendszer elsődleges feladata a belépő azonosítása, a belépési jogosultság megállapítása, valamint az áthaladás szabályozása.

A jól kiépített betörésvédelmi rendszerek zárás és élesítés után teljesítik feladatukat,meggátolják, illetve jelzik az illetéktelen behatolási szándékokat. Minél nagyobb a védett objektum területe, illetve a dolgozói létszám, annál kevésbé kísérik figyelemmel az idegen látogató mozgását, aki bejuthat olyan területekre is, ahová különben csak meghatározott személyek léphetnek be. A beléptető rendszer hatásosan egészíti ki a betörésvédelmet feladata végrehajtásában.

A munkaidő-nyilvántartó program a törzsadatok és a naplózott események alapján elkészíti azokat a nyomtatott és elektronikus listákat, amelyek a bérszámfejtés alapját képezik.
A munkaidő nyilvántartás segítségével nyomon követhetjük és kontrollálhatjuk cégünk alkalmazottainak ledolgozott munkaidejét és annak bérköltségét.

Szolgáltatásaink Magyarország teljes területén elérhetőek!

A karbantartási szerződés, és a tejleskörű szerviz háttér biztosítja, hogy az általunk üzembehelyezett beléptető rendszerek hosszú távon megbízhatóan, hibamentesen üzemeljenek. Igény esetén lehetőség van egyedi programfejlesztésre, és a speciális igények kielégítésére. Segítünk a megfelelő rendszer és eszköz kiválasztásában.

 • Automata ajtó
 • Motoros ajtó
 • Elektromos ajtónyitó
 • Ajtózár
 • Mágneses ajtózár
 • Motoros zár
 • Kapu
 • Forgó kapu
 • Beléptető kapu
 • Forgóvilla
 • Forgókereszt
 • Zsilpkapu
 • Áteresztő zsilip
 • Sorompó
 • Ajtómozgató elektronika
 • Belépő kártya
 • Jelenléti ív
 • Munkaidőkeret
 • Bérfizetés
 • Tevékenység-nyilvántartó
 • Munkahelyre történő belépés
 • Munkaidő-nyilvántartás
 • Munkaidő-nyilvántartó
 • Munkaidő-beosztás
 • Munkabér kifizetés
 • Munkabér elszámolás
 • Munkavégzés ellenőrzése
 • Rendkívüli munkavégzés
 • Munka- és pihenőidő
 • Ledolgozott munkaidő